Ak potrebujete :

>> Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradeného elektrického zariadenia a bleskozvodných ochranných sústav v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z
 -východzie revízie - STN 33 2000-6
 -periodické revízie - STN 33 1500

>> Odborné prehliadky a odborné skúšky bleskozvodných ochranných sústav LPS
 -bleskozvodné sústavy - STN EN 62305-3

>> Odborné prehliadky a odborné skúšky uzemňovacích sústav
 -uzemňovacie sústavy - STN 33 2000-5-54
 -vyrovnávač potenciálu - STN 33 2140

>> Protokoly o revíziach a kontrolách elektrického spotrebiča alebo predlžovacieho prívodu - STN 33 1610

>> Protokoly o revíziach elektrického ručného náradia - STN 33 1600

>> Meranie signalizačného kábla potrubia - STN 33 1500, STN 33 2000-6-61, STN 33 2000-5-54, STN 33 2000-4-41

...ste na správnej adrese.
(c) 2006 - 2014